Nagonka „Wiadomości” TVP na marszałka Grodzkiego. Oświadczenie REM

| 13 sty 2020  18:30 | Brak komentarzy

Pani Anna Szczepańska zwróciła się do REM o opinię dotyczącą materiałów „Wiadomości” TVP z 3 i 6 stycznia 2020 r. na temat marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego. Jej zdaniem naruszają one zasady obiektywizmu, wolności i odpowiedzialności, szacunku i tolerancji a także domniemanie niewinności oraz zachęcają do samosądu.

3 stycznia przedstawiono w „Wiadomościach” wyniki sondażu pracowni Social Changes dla wPolityce.pl z pytaniem: „Czy wierzy Pan/Pani, że Tomasz Grodzki przyjmował łapówki?”.

6 stycznia „Wiadomości” reklamowały akcję „Gazety Polskiej”, polegającą na wysłaniu do Kancelarii Senatu załączonej do tygodnika koperty i banknotu z wizerunkiem marszałka, żeby – jak stwierdził redaktor naczelny „GP” – marszałek Grodzki „dostał to, co najbardziej lubi”.

REM zapoznała się także z częścią innych materiałów „Wiadomości” TVP dotyczących marszałka Senatu. Od 1 do 9 stycznia było ich 10, po dwa 8 i 9 stycznia; trwały łącznie ponad 28 minut. Marszałek Grodzki wypowiadał się w nich przez 1 min.45 sek. W pozostałym czasie był oskarżany, poczynając od zapowiedzi i belek tematów:

„Seria oskarżeń wobec Tomasza Grodzkiego” (2 stycznia); „Świadkowie: Grodzki brał łapówki” (3 stycznia); „Tomasz Grodzki w ogniu oskarżeń o korupcję” (4 stycznia); „Kontrowersyjna podróż marszałka Senatu” (5 stycznia); „Opozycja kosztem polskiej racji stanu” (6 stycznia); „Były UB-ek broni Grodzkiego” (7 stycznia); „Misja zagranica czyli Grodzki w Brukseli” i „Kolejna osoba oskarża marszałka Senatu” (8 stycznia); „Opozycja prosi o pomoc zza granicy” i „Marszałek Senatu brał łapówki?” (9 stycznia).

Z wyjątkiem pierwszej oskarżającej, prof. Agnieszki Popieli, pozostałe osoby zgłaszające zarzuty korupcyjne wobec marszałka Grodzkiego miały zmieniony głos i występowały tylko pod imieniem lub całkowicie anonimowo: pan Romuald, pani Józefa, pan Henryk, córka pacjenta, anonim (1500), anonim (3000). Ich oskarżenia powtarzane były codziennie, w kolejnych wydaniach „Wiadomości”. Zbierał je Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin. Jego zdaniem oskarżyciele marszałka Grodzkiego boją się „szykan, które spotykają nas”, dlatego pozostają anonimowi. Przykładu szykan nie podał. „Wiadomości” zlustrowały natomiast jako UB-eka donoszącego na żonę, 90-letniego Tadeusza Staszczyka, który opowiedział o wizycie mężczyzny, oferującego mu 5 tys. zł. za oskarżenie dr Grodzkiego o łapownictwo. Wiceminister sprawiedliwości i rzecznik CBA wyjaśnili w „Wiadomościach”, że osoby zgłaszające udział w korupcji nie podlegają karze, o ile ujawnią jej okoliczności. Prokurator ze Szczecina oświadczył, że ma cztery przypadki korupcji w śledztwie dotyczącym marszałka Grodzkiego.

Zdaniem REM materiały zgłoszone do oceny oraz przedstawione powyżej, emitowane w „Wiadomościach” na temat marszałka Senatu tylko od początku 2020 roku, dowodzą do prowadzenia w nich nagonki medialnej na wysokiego przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej.

Autorzy materiałów „Wiadomości”: Konrad Wąż, Maciej Sawicki, Dominik Cierpioł, Damian Diaz, Maksymilian Maszenda, Bartłomiej Graczak używali wobec marszałka Grodzkiego szkalujących określeń, takich jak: „skarży i donosi”, „mieni się arbitrem praworządności, a sam może mieć poważne problemy z prawem”; „straszy pozwami”; „nie potrafi samodzielnie przeprowadzić procesu legislacyjnego”.

Nieprofesjonalne i nieetyczne było cytowanie badania opinii mało wiarygodnej placówki w sprawie, w której nie postawiono nawet zarzutów. Zaprzecza to domniemaniu niewinności, przysługującemu każdemu obywatelowi RP.

Działaniem na szkodę spółki i polskiej racji stanu było propagowanie w głównym dzienniku TVP akcji promocyjnej prywatnego wydawcy, w której widoczny jest napis „United States of Stettin”. Jednostronność przekazu, brak materialnych dowodów d
przestępstwa przy równoczesnym powtarzaniu oskarżeń, stosowanie negatywnie nacechowanych określeń łamie wszystkie siedem zasad Karty Etycznej Mediów (prawdy, obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy oraz wolności i odpowiedzialności).

Materiały „Wiadomości” są także sprzeczne z obowiązkiem zapewnienia w mediach publicznych „pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności” wymienionych w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji, spoczywającym na ich kierownictwie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, której Konstytucja powierza zadanie „stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji” powinna potępić tę nagonkę.

W imieniu Rady Etyki Mediów
Andrzej Krajewski
Członek REM
Warszawa, 12 stycznia 2020 r.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM