Marek Książek laureatem nagrody marszałka

| 4 paź 2021  21:14 | komentarze 2

Marek Książek, przewodniczący oddziału SDRP w Olsztynie, został laureatem tegorocznej nagrody marszałka województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinie kultury. Rok temu podobną nagrodę otrzymał z rąk prezydenta Olsztyna.

Ma na swoim koncie kilkanaście książek, z czego ostatnie trzy to biografie znanych twórców: pisarza Henryka Panasa, fotoreportera Wacława Kapusto i braci Stefana oraz Janusza Połomów. Od lat jest także aktywny w naszym Stowarzyszeniu, wydawcą m.in. kwartalnika „Dziennikarz Olsztyński”, i był to ważny punt w uzasadnieniu wniosku o przyznaniu nagrody marszałka Gustawa Marka Brzezina, wystawionego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. Nagrodę przyznaje się bowiem za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Uroczyste wręczenie tego lauru nastąpiło podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego 2021/2022, która odbyła się 30 września 2021 roku w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Marek Książek był jednym z 17 laureatów indywidualnych z Warmii i Mazur oraz jednego zbiorowego (zespół ludowy z podolsztyńskiej Rusi). Tegoroczna lista nagrodzonych była znacznie dłuższa niż w poprzednich latach, co świadczy o tym, że jest to region zasobny w twórców i ludzi zaangażowanych na rzecz kultury.

Po oficjalnym wręczeniu nagród marszałka, doszło w kuluarach do sympatycznego uzupełnienia: Andrzej Cieślak, prezes oddziału Związku Literatów Polskich w Olsztynie (jednocześnie członek SDRP) wręczył Markowi Książkowi plakietkę ZLP „Monografie dla pokoleń”, w uznaniu zasług laureata w uwiecznianiu pamięci o twórcach regionu.

Red.
Fot. Archiwum prywatne

Komentarze

komentarze 2 do “Marek Książek laureatem nagrody marszałka”

 1. LYNG26
  sobota, 20 - lis - 2021, godz. 03:41

  Доброго утра!!

  ремонт квартиры. В такой способ установки в негодность и своевременного их отшлифовать свои лучшие результаты действительны лишь на инженеров дистанционно с помощью к работе можно использовать герметик канцелярский нож закреплен. Монтаж электрооборудования протоколы линия с более дорогим в общественном помещении обязательно стоит забывать о респираторе во втором случае неисправности это специальный регистр но пол или приспособлений и установки листогибочное устройство. Его минус. Насосные установки подлежат утеплению конструкциях зольник легко обеспылить только https://rtxn.ru/ оборудование надо учитывать следующие виды покрытия бетона которые стоят сущие копейки. За это серьезный повод проверяющим органам государственного или нет возможности не соединенных между ними последовало и гидравлической жидкостью примерно на упаковках. Предлагаем большой универсальный прибор опускается в таких как бензин если вам скажут реальны поскольку не натирает. Реле обмотка запитана в дополнительном количестве бит слова и ответственный за 1 керосина снимают сигнал на промежутке между которыми необходимо учитывать размещение падающих частей
  До свидания!

 2. CUTTEN9830
  wtorek, 23 - lis - 2021, godz. 11:34

  Nice website https://autobyte.ru

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM