Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego’ 2018 rozstrzygnięty: Stanisław Godlewski i Marcin Bogucki laureatami Nagrody Głównej

| 24 maja 2018  07:20 | Brak komentarzy

V edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków teatralnych to okazja do podsumowań. Łącznie przez pięć lat w konkursie wzięło udział 162 autorów. Członkowie kapituły przeczytali 486 recenzji krytyków, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat, a przeanalizowali spektakle nieomal ze wszystkich teatrów w Polsce.

Organizatorami Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego są Prezydent miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Klub Krytyki Teatralnej – Polska Sekcja IATC/AICT i Teatr Miejski w Gdyni. Uroczystość finałowa odbyła się w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni jako integralna część gali finałowej Festiwalu R@port. Uroczystość prowadziła sekretarz Konkursu, red. Alina Kietrys, a werdykt jury przedstawił przewodniczący Kapituły, prezes polskiej sekcji AICT dr Tomasz Miłkowski. Obecna była członkini Kapituły Sławomira Łozińska, która wręczała Nagrodę w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego. Nagrodę Prezydenta m. Gdyni wręczył wiceprezydent Marek Stepa.

Patron konkursu profesor Andrzej Żurowski zmarł pięć lat temu. Urodzony w Drohobyczu, absolwent filologii polskiej w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (Uniwersytetu Gdańskiego jeszcze nie było), uczeń profesor Marii Janion, a przede wszystkim znawca i wielbiciel Szekspira. Miłośnik teatru w każdej formie. Autor ponad 20 książek, które na stałe weszły do kanonu myśli krytycznej polskiego i światowego teatru. Był wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych IATC/AICT i wiceprezesem Fundacji Theatrum Gedanense, współtworzył Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Pracował w gdańskiej telewizji i to dzięki jego staraniom jako zastępcy redaktora naczelnego ds artystycznych powstawały znaczące spektakle w Teatrze TVP i wysoko cenione w środowisku cykle teatralne m.in. Zawsze teatr, Teatr czyli świat, Balet polski. Według jego scenariuszy powstały widowiska telewizyjne: monodramy, spektakle baletowe. Pracował w trójmiejskich teatrach jako kierownik literacki w Studio Rapsodycznym, w Operze Bałtyckiej, w Teatrze Muzycznym i w Teatrze Wybrzeże. Wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Pomorskiej w Słupsku, w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a jako visiting profesor prowadził zajęcia w Kanadzie, USA, w Belgii, na Litwie, w Iranie, Czechach.

Pomysł konkursu dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego wydał się naturalnym wyrazem doceniania dorobku osoby, która z Trójmiastem, Wybrzeżem związana była przez całe życie.

Z dotychczasowych doświadczeń konkursu wynika, że idea stworzenia takiego forum dla młodych krytyków teatralnych w Gdyni przy Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port była ze wszech miar pożyteczna i przyniosła bardzo ciekawe rezultaty. Pojawiała się dzięki temu konkursowi twórcza grupa młodych krytyków, obecnych przede wszystkim w mediach elektronicznych, publikująca ważne i profesjonalne teksty recenzji teatralnych, którym coraz trudniej znaleźć właściwe miejsce w tradycyjnych mediach. Pojawiły się też nowe blogi teatralne krytyków startujących w tym konkursie, tworzące znaczącą przestrzeń do dyskusji nad kondycją współczesnego polskiego teatru.

W tym roku do udziału w V edycji konkursu zgłosiło się 33 młodych krytyków teatralnych, którzy nadesłali 99 prac. Kapituła konkursu: prof. Bożena Frankowska – teatrolog, krytyk teatralny, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – pisarz, krytyk artystyczny i dr Tomasz Miłkowski – wiceprezydent AICT obradowała w Warszawie.

Do finału zakwalifikowano pięciu młodych krytyków: Marcina Boguckiego, Michała Centkowskiego, Stanisława Godlewskiego, Jakuba Papuczysa i Bartosza Rosenberga. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 20 maja na gali w Teatrze Miejskim w Gdyni, kończącej 13 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port.

Laureatem nagrody Prezydenta miasta Gdyni został STANISŁAW GODLEWSKI. Jego recenzje charakteryzuje rozległość zainteresowań – od teatru niszowego po teatr bliski komercji. Jego teksty odznaczają się umiejętnością rzeczowego opisu, a jednocześnie rzadkim darem oddania atmosfery wspólnoty jednego wieczoru, jaką tworzą artyści i publiczność. Zachowując postawę krytyczną i wyrazistość ocen, autor potrafi docenić walory w spektaklach, które nie budzą jego entuzjazmu. Pozostaje otwarty na nowe poszukiwania i ich autentyzm.

Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego odebrał MARCIN BOGUCKI. Autor wykazał się wysokimi kompetencjami w opisie i ocenie wykonania dzieł operowych, potwierdzając swoje umiejętności warsztatowe także na terytorium teatru adresowanego do dzieci. Zwracają uwagę walory literackie jego recenzji, w których udaje się autorowi połączyć fachową analizę z klarownością wypowiedzi.

Każda z nagród była w wysokości 5 tysięcy złotych. Pozostali finaliści zostali docenieni:

Michał Centkowski za osiągnięcia warsztatowe w krótkiej formie, wymagającej szczególnej dbałości o precyzję i piękno wypowiedzi recenzenta.

Jakub Papuczys za rzetelność opisu i wnikliwe oceny przedstawień, których dobór świadczy o wielkiej wrażliwości społecznej autora.

Bartosz Rosenberg za sugestywne opisy przedstawień i nieunikanie krytycznego ryzyka w ich ocenie, w szczególności za dogłębną, krytyczną analizę spektaklu Krystiana Lupy „Proces”.

Wszystkim Laureatom gratulujemy!

Alina Kietrys, sekretarz konkursu

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • POLECAMY

 • Spotkanie z Reportażem Radiowym

 • SZLIF

  Ciekawość świata kluczem do sukcesu
  Po wakacyjnej przerwie ukazał się październikowy numer miesięcznika „Szlif” wydawanego przez Młodzieżową Wszechnicę Dziennikarską działającą przy XIII LO we Wrocławiu pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.  Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Menu

 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • Tagi

 • ARCHIWUM