MAMY NOWY ZARZĄD

| 25 maja 2016  11:30 | Brak komentarzy

DSC_0347

W Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP tegoroczny maj jest miesiącem zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych Oddziałach, jako że czteroletnia kadencja dotychczasowych Zarządów dobiegła końca. We wtorek 17. Maja 2016 r. miało miejsce  Walne Zgromadzenie w Oddziale Wielkopolskim. Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia, drogą głosowania przewodniczącym Zebrania obrany został mec. Zbigniew Standar, który bardzo sprawnie jego przebiegiem pokierował.

Dotychczasowy przewodniczący, red. Andrzej Górczyński w obszernej relacji przedstawił zebranym przebieg kończącej się kadencji oraz dokonania ustępującego Zarządu. Obszerność tej relacji wynikała z faktu, iż miniona kadencja obfitowała zarówno w wiele wydarzeń będących świadectwem aktywnej pracy Zarządu, jak i niestety w wydarzenia bardo smutne.

> Czytaj dalej >>>

Popieram Zimocha

| 19 maja 2016  20:40 | Brak komentarzy

W rozmowie z Magdaleną Rigamonti Tomasz Zimoch powiedział: „Dziennikarz nie może pracować pod presją strachu, ewentualnych zwolnień czy weryfikacji. Musi mieć swobodę w doborze tematów i komentatorów. Zresztą mądra, obojętnie jaka, władza powinna brać pod uwagę, że klakierzy są groźniejsi. A już śmieszni na pewno”. Nic dodać, nic ująć. Tę maksymę powinni oprawić sobie w ramki szefowie publicznych mediów i powiesić nad biurkiem. A my – słuchacze i widzowie – powinniśmy od nich wymagać, żeby ją realizowali.

Tomasz Zimoch pracuje w Polskim Radiu blisko 40 lat. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ma też Złoty Mikrofon i tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Jest niekwestionowanym autorytetem jako sprawozdawca sportowy. Teraz został zawieszony przez władze Polskiego Radia. Za co? Za to, że ośmielił się powiedzieć, co myśli.

> Czytaj dalej >>>

JERZY MODEL PONOWNIE PRZEWODNICZĄCYM ODDZIAŁU MORSKIEGO

| 17 maja 2016  19:55 | Jeden komentarz

10 maja odbyło się walne zebranie Oddziału Morskiego. Naszym gościem był red. Marek Kuliński. Wybrano nowe władze oddziału. 

 • Zarząd: Jerzy Model – przewodniczący, Alina Kietrys i Tomasz Krankowski – wiceprzewodniczący, Grażyna Murawska – sekretarz, Maciej Borkowski – skarbnik.
 • Komisja Rewizyjna: Janusz Deręgowski, Jerzy Drzemczewski, Józef Królikowski.
 • Rzecznikiem dyscyplinarnym został ponownie Marek Błuś.
 • Delegaci na IX Zjazd: Barbara Dobraczyńska, Alina Kietrys, Tomasz Krankowski, Józef Królikowski, Sławomir Malinowski, Jerzy Model.

Zebrani poparli stanowisko Zarządu Głównego SDRP w sprawie ustaw medialnych: domagamy się uchwalenia Ustawy Prawo Prasowe, która powinna stać się podstawą dla innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania mediów.W przyjętej uchwale stwierdzono, że w obecnej sytuacji społecznej i politycznej SDRP nie wyczerpało swojej misji i swoich zobowiązań wobec środowiska dziennikarskiego. Na IX Zjeździe nasi delegaci, wspólnie z przedstawicielami innych oddziałów, będą szukali dróg do zwiększenia aktywności i zwartości Stowarzyszenia.

JM

W KRAKOWIE „GRUSZKI” ROZDANE

| 14 maja 2016  15:42 | Brak komentarzy

gruszka

10 maja 2016 w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”, siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród dziennikarskich za rok 2015. Nagrody „Zielonej Gruszki” i Nagrody „Złotej Gruszki” otrzymało trzech znakomitych ludzi mediów.

Honorowa „Złota Gruszka” powędrowała do Mieczysława Czumy, w uznaniu za wieloletnią pracę dziennikarską i twórczą, za redakcję pism społeczno kulturalnych, w tym niezapomnianego tygodnika „Przekrój”, za aktywne upowszechnianie, kreowanie i promocję walorów kultury, sztuki i krakowskiej rzeczywistości nie tylko w Krakowie ale również w Polsce i za granicą.

Laur „Złotej Gruszki” otrzymał Jan Zych, znany i ceniony krakowski fotograf i reporter, w uznaniu za przekazywanie i zapisywanie historii Krakowa i Małopolski w fotografii. Za celne i dynamiczne obrazy ukazujące życie miasta, mieszkańców i jego władz, oraz artystyczne utrwalanie przyrody i otaczającej nas natury.

> Czytaj dalej >>>

Poruszający i jasny przekaz…

| 14 maja 2016  15:28 | Jeden komentarz

Untitled
Taka jest Prasowa Okładka Roku. GrandFront 2015 zdobyła redakcja Polska The Times za okładkę nr 33. Autorem zwycięskiej strony tytułowej jest Tomasz Bocheński.

Znakomity pomysł, bezbłędna kompozycja, lapidarne hasło tytułowe (w reakcji na zamachy terrorystyczne w Paryżu, w listopadzie 2015 roku) i profesjonalna realizacja całości” – w opinii Tomasza Kuczborskiego ze Studia Q, jurora Konkursu GrandFront 2015 – odróżniały ją zdecydowanie od okładek gazet codziennych „zwykle krzyczących licznymi tytułami i zdjęciami”. Kuczborski patrząc na najlepszą polską okładkę prasowa 2015 powiedział: „Nie umiem jednak powstrzymać natrętnej myśli, że nie mogę na nią patrzeć i wolałbym, aby nigdy nie musiała powstać”.

> Czytaj dalej >>>

KURS DZIENNIKARSKIEGO REPORTAŻU FILMOWEGO

| 12 maja 2016  21:54 | Brak komentarzy

kamera

Dla wszystkich chcących poznać reguły realizacji reportażu telewizyjnego , tajniki pracy z kamerą cyfrową, efektownego łączenia obrazu z dźwiękiem, opanować podstawy techniki montażu elektronicznego Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy RP organizuje kurs dziennikarskiego reportażu filmowego.

Jego uczestnicy dowiedzą się między innymi o tym, jak:

 • wybrać temat reportażu i zaplanować jego realizację,
 • dobrać odpowiedni sprzęt,
 • praktycznie przygotować się do zdjęć ,
 • sprawnie operować kamerą, tworzyć wizyjną narrację, planować różnorodność obrazu,
 • radzić sobie ze światłem naturalnym i umiejętnie operować sztucznym,
 • nagrywać głos i efekty dźwiękowe,
 • zmontować zarejestrowany materiał zdjęciowy korzystając z własnego komputera.

Wszystko przedstawimy w trakcie 7 trzygodzinnych sesji złożonych z wykładu teoretycznego i ćwiczeń praktycznych każda. Zajęcia będą prowadzić praktycy zawodu, doświadczeni telewizyjni dziennikarze, operatorzy i montażyści.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.
Początek kursu w poniedziałek, 30 maja 2016 r. o godz. 15.00 w Bibliotece Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Tynieckiej 40, na Mokotowie.
Następne sesje przewidujemy w dniach 2, 6, 9, 13, 16, 20 czerwca br.

Opłatę za kurs w wysokości 950,- zł. należy wnieść do 25 maja 2016 w sekretariacie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP przy ul. Foksal 3/5 pok. 31 – od wtorku do piątku, w godzinach 9.00 – 16.00
lub przelewem na konto Oddziału 91 1020 1013 0000 0402 0108 8442 z zaznaczeniem „kurs reportażu filmowego”.

Informacje o kursie można uzyskać pod numerem telefonu 22-826-79-45 lub drogą elektroniczną: -mail : sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl.

Seniorzy wybrali

| 12 maja 2016  21:38 | Jeden komentarz

ZSD

Nasi Seniorzy po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Zespołu Starszych Dziennikarzy, które odbyło się 27 kwietnia 2016 roku wybrali nowy Zarząd. Zebrani powierzyli kierowanie jego pracami red. Andrzejowi Dobrzyńskiemu.

Członkowie ZSD podjęli decyzję o zwiększeniu liczby członków Zarządu do 7 osób. W skład nowego Zarządu weszły cztery osoby z poprzedniego Zarządu: red. red. Andrzej Dobrzyński, Andrzej Gromulski, Dariusz Raczkowski i Janina Szakiewicz oraz trzy osoby nowe: red. red. Piotr Ambroziewicz, Marta Pionkowska i Zygmunt Słomkowski.

11 maja br., podczas pierwszego posiedzenia nowego Zarządu zostali wybrani: wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
Zarząd Zespołu Starszych Dziennikarzy:

 • przewodniczący – Andrzej Dobrzyński
 • wiceprzewodniczący – Zygmunt Słomkowski
 • sekretarz – Janina Szakiewicz
 • skarbnik – Andrzej Gromulski
 • członkowie – Piotr Ambroziewicz, Marta Pionkowska, Dariusz Raczkowski

IV edycja Stypendium im. Leopolda Ungera

| 10 maja 2016  17:45 | Brak komentarzy

stypendium

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez Rodzinę Patrona, został uruchomiony w 2013 roku. Stypendium przeznaczone jest dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35 roku życia.

Nagrody:

 • stypendium w formie pieniężnej w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która zgłosi do konkursu realizację tematu w formie publicystyki
 • stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli
 • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie
 • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie
 • stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy

Kryteria oceny:

 • opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne
 • praca na rzecz mediów studenckich
 • współpraca z mediami internetowymi
 • udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2016 roku.
Regulamin i wniosek znajdują się na stronie UMCS.

AMBITNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

| 10 maja 2016  12:32 | Jeden komentarz

DSC_3135

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego dolnośląscy dziennikarze wybrali nowe władze. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk został Ryszard Mulek, a jego zastępczynią Ewa Gil Kołakowska. Funkcję sekretarza powierzono Bogusławowi Serafinowi, a skarbnika – Witoldowi Rynkiewiczowi. Natomiast obowiązki członków zarządu będą pełnić: Dariusz Piotrowski, Jan Akielaszek i Lesław Miller.

> Czytaj dalej >>>

Nasz „Dziennikarz”

| 7 maja 2016  10:41 | Jeden komentarz

Nasz biuletyn „Dziennikarz” ukazuje się od 2002 roku. Przez wszystkie te lata dominowała tendencja utrwalania nazwisk i dorobku dziennikarskiego naszych kolegów. Tych żyjących i tych, których już nie ma. Chcieliśmy, by pamięć o nich i o nas nie została wyparta ze współczesności, by został jakiś ślad naszego istnienia i działalności. To pragnienie dominowało także w ostatnich czterech latach.

> Czytaj dalej >>>

Wyświetl więcej »
 • POLECAMY

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2019

 • SZLIF

  „SZLIF”: Młodzieżowy punkt widzenia
  W najnowszym numerze „Szlifu” młodzi dziennikarze kolejny raz udowodnili, że inspiracje do swoich artykułów czerpią z otaczającej ich codzienności. Nie dziwi więc to, że w czerwcowej odsłonie gazety możemy przeczytać o atrakcjach Wrocławia, powracającej modzie na różne rzeczy czy o sztuce tatuażu i nowych technologiach, wypierających stare formy komunikacji. Każdy znajdzie coś dla siebie!
  Czytaj więcej...
 • W mediach

  JERZY URBAN OBRAZIŁ, NIE OBRAŻAJĄC, A TVP NIE NARUSZYŁA GODNOŚCI - NARUSZAJĄC
  TVP nie naruszyła godności Waldemara Sadowskiego - uznał warszawski sąd okręgowy i w całości oddalił pozew przeciwko telewizji publicznej. Sędzia Krzysztof Świderski uzasadniał, że powód nie wykazał, że TVP naruszyła jego godność. Sadowski ma zapłacić 737 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Czytaj więcej...  
  ***
  Rzecznik prezydenta krytykuje TVP za „Wiadomości” po śmierci Adamowicza „Myślę, że tak jak i wiele osób tak samo pan prezydent jest krytyczny wobec tego, co się stało” – tak skomentował w RMF FM postawę Telewizji Polskiej w ostatnich dniach rzecznik prezydenta RP Błażej Spychalski. Czytaj więcej...
  ***
  Autor materiału „Wiadomości” o mowie nienawiści dostał etat i poleciał do Panamy Maciej Sawicki, autor głośnego materiału „Wiadomości” o mowie nienawiści, wyemitowanego po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, dostał etat w TVP i będzie relacjonować Światowe Dni Młodzieży w Panamie – wynika z informacji „Presserwisu„. Czytaj więcej...
  ***
  TVP manipulowała przekazem z pogrzebu prezydenta Gdańska Według komentatorów Telewizja Polska, relacjonując uroczystości pogrzebowe prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, dopuściła się manipulacji. – Nie sądziłem, że dożyję takich czasów – mówi Andrzej Stankiewicz z Onetu. Czytaj więcej...
  ***
  Zespół radiowej Dwójki krytykuje zdjęcie z anteny audycji "Archiwalnia" 40 pracowników i współpracowników Programu II Polskiego Radia podpisało list do zarządu i prezydium rady programowej Polskiego Radia w obronie audycji Tomasza Obertyna "Archiwalnia", którą zdjęto z anteny. "Decyzja o zaprzestaniu emisji Archiwalni godzi bezpośrednio w nasz program i nas jako zespół" - napisali. Czytaj więcej...
  ***
  Wydawcy spotkają się z Orlenem i Alior Bankiem w sprawie przyszłości Ruchu W najbliższych dniach wydawcy spotkają się z przedstawicielami Orlenu i Alior Banku. Według prezesa Izby Wydawców Prasy Bogusława Chraboty realne jest, by Ruch do końca stycznia przygotował kompletny plan restrukturyzacji. "Puls Biznesu" twierdzi z kolei, że dystrybutor, którego zadłużenie sięga pół miliarda zł, jest bliski upadku. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Menu

 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM