Odszedł „nasz Kuba”…

| 26 Lut 2016  20:35 | Brak komentarzy

Jakub Schaefer z wnukiem

Jakub Schaefer z wnukiem

…redaktor Jakub Schaefer. Był jednym z dwóch najstarszych Seniorów w Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP. Zmarł 5 lutego 2016 roku w Haugesund, w Norwegii. Tam został pożegnany w setną rocznicę urodzin, 17 lutego.

Urodził się w Sidorowie na Podolu, 17 lutego 1916 roku. Dwadzieścia lat później został studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydziale Rolniczym. W tym miejscu warto dodać, że córka Joanna wspomina, iż pochodzący z biednej rodziny Tata na studiach utrzymywał się z udzielania korepetycji z matematyki . Była dumna, kiedy po latach – w Paryżu – spotkała byłą uczennicę Ojca. .Po wybuchu II wojny światowej Kuba przerwał studia i dopiero po jej zakończeniu, w 1946 roku, uzyskał tytuł magistra inżyniera nauk rolniczych.

> Czytaj dalej >>>

Opłata audiowizualna z rachunkiem za prąd

| 26 Lut 2016  20:26 | Brak komentarzy

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego gdzie powstaje projekt nowej , tak zwanej, dużej ustawy medialnej, odbyły się dwa spotkania konsultacyjne na temat kształtu opłaty audiowizualnej. Dyskusje , w których uczestniczą przedstawiciele kilku resortów, organizacji społecznych, związków zawodowych i stowarzyszeń dziennikarskich , między innymi SDP, KSD i SDRP, dalekie są od konkretnych decyzji. Jak na razie dobre walczy z gorszym i nikt jeszcze nie powiedział : wchodzimy i robimy. Czas ucieka, w kasach mediów coraz mniej pieniędzy, a przypominanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ja co roku, o konieczności wnoszenia obowiązkowych opłat abonamentowych odnosi skutek taki jak zwykle. Znikomy.

> Czytaj dalej >>>

Związkowcy telewizji publicznej piszą

| 25 Lut 2016  09:50 | Brak komentarzy

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA przypomina o pracownikach TVP „wyoutsourceowanych” do firmy Leasing Team: „Odarto nas z godności zawodowej, odebrano status dziennikarza, złamano wiele norm prawnych  (wymienia je ZUS w wynikach kontroli, stwierdzając w podsumowaniu, że byliśmy i nadal pozostajemy pracownikami TVP).”

Związkowcy domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za rzekome przeniesienie części przedsiębiorstwa.

> Czytaj dalej >>>

Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

| 18 Lut 2016  15:57 | Brak komentarzy

Działania służb policyjnych zastosowane wobec redakcji tygodnika „Fakty i Mity”, skłaniają Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej do wyrażenia poważnego zaniepokojenia. Operacja przeszukania, według informacji prokuratury wiązała się z zarzutami wobec redaktora naczelnego, nie zaś zespołu redakcyjnego. Nie znajduje więc uzasadnienia fakt przeszukania pomieszczeń całej redakcji tygodnika, łącznie z materiałami należącymi do dziennikarzy i konfiskata dysków komputerowych z treściami prasowymi.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wyraża obawę, iż mogło dojść do naruszenia tajemnicy dziennikarskiej, tym samym ujawnienia prawem zastrzeżonych źródeł informacji.

Stojąc na straży wolności słowa i swobodnego funkcjonowania mediów w demokratycznym państwie prawa, SDRP oczekuje wyjaśnień w tej sprawie oraz zapewnienia opinii publicznej, że operacja policyjna nie naruszyła zasad ochrony tajemnicy dziennikarskiej.

Prezydium
Zarządu Głównego SDRP

Warszawa, 18 lutego 2016 roku

STANOWISKO

| 10 Lut 2016  16:47 | Brak komentarzy

Walnego Zebrania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy medialnej i jej skutków dla środowiska dziennikarskiego

Uczestnicy Walnego Zebrania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej stanowczo protestują przeciwko ustawie medialnej z 30 grudnia 2015 r. która nie służy zmianom doskonalącym funkcjonowanie mediów publicznych, a jedynie ogranicza się do brutalnej rozprawy z dotychczasowymi zarządami i organami nadzoru spółek skarbu państwa Polskiego Radia i Telewizji.

Najboleśniej ustawa dotyka dziennikarzy, legitymujących się znaczącym dorobkiem wynikającym z ich profesjonalnego przygotowania i umiejętności. Dotyczy to nie tylko poszczególnych osób, ale całych zespołów radia i telewizji. Stanowczo sprzeciwiamy się politycznej, a nie merytorycznej wymianie kadr. Wyraźnie widzimy, że w ramach deklarowanego „odpolityczniania” i „odpartyjniania” mediów elektronicznych następuje wymiana kadr na osoby lojalne wobec nowej władzy obsadzane nie według kwalifikacji zawodowych, a według podporządkowania linii politycznej realizowanej przez układ rządzący.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zmian ograniczających się wyłącznie do wymiany kadr dziennikarskich często z pogwałceniem elementarnych zasad kodeksu pracy.

LAURY DLA DINOZAURÓW PIÓR

| 10 Lut 2016  10:50 | Brak komentarzy

Andrzej Albigowski i Monika Siemion - Dudek fot. Andrzej Wiśniewski

Andrzej Albigowski i Monika Siemion – Dudek fot. Andrzej Wiśniewski

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP uhonorował emerytowanych i wciąż aktywnych zawodowo dziennikarzy: red. Monika Siemion – Dudek została laureatką tytułu Młodego Dinozaura za rok 2015, zaś red. Andrzejowi Albigowskiemu w 60-lecie pracy zawodowej złożono okolicznościowe gratulacje.

Laureatka przez wiele lat zajmowała się dziennikarsko szeroko pojętą problematyką rolną i wiejską, publikując w krajowych i regionalnych pismach, jak „Gromada Rolnik Polski”, „Gazeta Rolnicza”, „Nasza Wieś”, „Rolnik”, „Zaczyn”. Redagowała też wydawnictwa przygotowane przez Muzeum Jadwigi i Wojciecha Siemionów w Petrykozach, opracowała redakcyjnie i wydała dwie książki swego ojca Leszka Siemiona, a to literacką sagę rodu Siemionów „Cztery pokolenia” i młodzieńczą powieść „Sewer”.

> Czytaj dalej >>>

ZNOWELIZOWANA USTAWA o POLICJI JUŻ DZIAŁA

| 8 Lut 2016  09:38 | Brak komentarzy

Przyjęta przez Sejm RP , uchwalona przez Senat RP i podpisana w trybie pilnym przez prezydenta, znowelizowana ustawa o policji już działa. Weszła w życie w niedzielę 7 lutego br. Ustawa ta zawiera sporo niepokojących i budzących kontrowersje zapisów. Służby zgodnie z zapisami tej ustawy mogą teraz znacznie więcej.

Ale wbrew temu, co mówi opozycja, nowela przyjęta przez Sejm nie przyznaje policji i służbom zupełnie nowych uprawnień. Tak jak dotychczas będą one miały dostęp do danych internetowych. Kontrola operacyjna, to dziś podsłuch, przegląd korespondencji i przesyłek. Zgodę na to musi wyrazić sąd. Z kolei dane telekomunikacyjne to informacje, czyj jest numer telefonu komórkowego, wykazy połączeń, dane o lokalizacji telefonu oraz numer IP komputera. Do tej pory służby sięgały po nie w każdej niemal sprawie, bez względu na wagę przestępstwa. Odbywało się to bez kontroli sądu. Nowe przepisy to zmieniają.

> Czytaj dalej >>>

Raport IFJ o zabitych dziennikarzach

| 7 Lut 2016  10:32 | Brak komentarzy

sprawozdanieifjBruksela, 03 lutego 2016 – Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy opublikowała 25 sprawozdanie, w którym stwierdza, że od 1990 roku zginęło 2297 dziennikarzy i pracowników mediów, najwięcej w 2006 roku (155).

Raport IFJ obejmuje statystycznie cały świat, gdzie toczą się wojny i konflikty zbrojne, ale także zdarzenia takie jak zabójstwa, zamachy bombowe i brutalne porwania. Stwierdza się także, że więcej dziennikarzy zabito w czasie pokoju, niż w krajach ogarniętych wojną. Najwięcej takich zdarzeń zanotowano w: Iraku (309), Filipinach (146) Meksyku (120), Pakistanie (115) Rosji (109), Algierii (106), Indiach (95), Somali (75), Syrii (67) i Brazylii (62).

> Czytaj dalej >>>

NA TAŚMIE CZARNO-BIAŁEJ i W KOLORZE

| 4 Lut 2016  17:05 | Brak komentarzy

PKF

Od dłuższego czasu zachęcamy naszych kolegów, emerytowanych dziennikarzy do spisywania wspomnień. Każde takie wspomnienie to nieprzecenionej wagi przyczynek do historii dziennikarstwa polskiego. Powtarzany wielokrotnie apel nie spotyka się jednak z odzewem.Jak łatwo zauważyć, na portalu umieściliśmy zaledwie kilka wspomnień dziennikarzy Rzeszowszczyzny.

Pierwszym dziennikarzem warszawskim, który nadesłał wspomnienia, jest Mirosław Chrzanowski, wieloletni dziennikarz, redaktor naczelny, reporter Polskiej Kroniki Filmowej. Zachęcamy do tej wielowątkowej ciekawej lektury.Pierwszy odcinek poniżej, całość zaś można pobrać w formie PDF.

A.M.

> Czytaj dalej >>>

Dziennikarska misja w Polsce: zagwarantować mediom niezależność

| 2 Lut 2016  18:21 | Brak komentarzy

01.02 Austria (PAP/Media) – Misja międzynarodowych organizacji dziennikarskich, która przez dwa dni przebywała w Polsce, zaapelowała do polskiego rządu o zagwarantowanie niezależności mediom publicznym – wynika z oświadczenia zamieszczonego na stronie Międzynarodowego Instytutu Prasowego (IPI).

Publikując w poniedziałek ocenę wpływu dokonywanych przez rząd zmian w polskich mediach na ich niezależność i obiektywizm, a także na sytuację dziennikarzy, członkowie misji zapowiedzieli, że będą „pilnie obserwować związany z mediami rozwój wydarzeń w Polsce przez kilka następnych miesięcy i oczekiwać kontynuacji dialogu z polskimi dziennikarzami mającymi różne poglądy polityczne we wspólnym interesie ochrony wolności mediów”.

> Czytaj dalej >>>

 • POLECAMY

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2019

 • SZLIF

  „SZLIF”: Młodzieżowy punkt widzenia
  W najnowszym numerze „Szlifu” młodzi dziennikarze kolejny raz udowodnili, że inspiracje do swoich artykułów czerpią z otaczającej ich codzienności. Nie dziwi więc to, że w czerwcowej odsłonie gazety możemy przeczytać o atrakcjach Wrocławia, powracającej modzie na różne rzeczy czy o sztuce tatuażu i nowych technologiach, wypierających stare formy komunikacji. Każdy znajdzie coś dla siebie!
  Czytaj więcej...
 • W mediach

  JERZY URBAN OBRAZIŁ, NIE OBRAŻAJĄC, A TVP NIE NARUSZYŁA GODNOŚCI - NARUSZAJĄC
  TVP nie naruszyła godności Waldemara Sadowskiego - uznał warszawski sąd okręgowy i w całości oddalił pozew przeciwko telewizji publicznej. Sędzia Krzysztof Świderski uzasadniał, że powód nie wykazał, że TVP naruszyła jego godność. Sadowski ma zapłacić 737 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Czytaj więcej...  
  ***
  Rzecznik prezydenta krytykuje TVP za „Wiadomości” po śmierci Adamowicza „Myślę, że tak jak i wiele osób tak samo pan prezydent jest krytyczny wobec tego, co się stało” – tak skomentował w RMF FM postawę Telewizji Polskiej w ostatnich dniach rzecznik prezydenta RP Błażej Spychalski. Czytaj więcej...
  ***
  Autor materiału „Wiadomości” o mowie nienawiści dostał etat i poleciał do Panamy Maciej Sawicki, autor głośnego materiału „Wiadomości” o mowie nienawiści, wyemitowanego po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, dostał etat w TVP i będzie relacjonować Światowe Dni Młodzieży w Panamie – wynika z informacji „Presserwisu„. Czytaj więcej...
  ***
  TVP manipulowała przekazem z pogrzebu prezydenta Gdańska Według komentatorów Telewizja Polska, relacjonując uroczystości pogrzebowe prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, dopuściła się manipulacji. – Nie sądziłem, że dożyję takich czasów – mówi Andrzej Stankiewicz z Onetu. Czytaj więcej...
  ***
  Zespół radiowej Dwójki krytykuje zdjęcie z anteny audycji "Archiwalnia" 40 pracowników i współpracowników Programu II Polskiego Radia podpisało list do zarządu i prezydium rady programowej Polskiego Radia w obronie audycji Tomasza Obertyna "Archiwalnia", którą zdjęto z anteny. "Decyzja o zaprzestaniu emisji Archiwalni godzi bezpośrednio w nasz program i nas jako zespół" - napisali. Czytaj więcej...
  ***
  Wydawcy spotkają się z Orlenem i Alior Bankiem w sprawie przyszłości Ruchu W najbliższych dniach wydawcy spotkają się z przedstawicielami Orlenu i Alior Banku. Według prezesa Izby Wydawców Prasy Bogusława Chraboty realne jest, by Ruch do końca stycznia przygotował kompletny plan restrukturyzacji. "Puls Biznesu" twierdzi z kolei, że dystrybutor, którego zadłużenie sięga pół miliarda zł, jest bliski upadku. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Menu

 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM